BegeleidingBegeleiding voor Jeugd en Volwassenen, thuis en op een dagbesteding

Wij bieden maatwerk: passend bij uw situatie, aansluitend bij uw mogelijkheden en beperkingen. Onze begeleiding is professioneel en persoonlijk. Wij zijn er voor kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouderen en ouders.

Samen met u bespreken wij op welke gebieden u ondersteuning nodig heeft. Hoeveel begeleiding u krijgt, hangt af van uw hulpvraag en van de indicatie. Als u lichamelijke beperkingen heeft, dan kunnen wij naast uw begeleiding ook persoonlijke verzorging en verpleging bieden. Onze begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn. Wij verzorgen de begeleiding in nauw overleg met u en uw omgeving. Vaak is er thuis meer mogelijk dan gedacht.

Bij Comfortzorg werken enthousiaste, gemotiveerde medewerkers die goed opgeleid zijn. Onze klantadviseur/gedragskundige besteedt veel aandacht aan het selecteren van de juiste medewerker voor u. Persoonlijk en gericht op uw wensen.

Onze diensten worden gefinancierd op basis van een indicatie voor Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden budget (PGB, door uw gemeente), particulier of een combinatie daarvan. Wij kunnen u advies geven over indicaties en ondersteunen bij de aanvraag. Wij hebben geen wachtlijsten.

Comfortzorg biedt begeleiding aan mensen die door omstandigheden of door een beperking ondersteuning nodig hebben. Tijdelijk of structureel. Hierbij kunt u denken aan mensen met: autisme, PDD-NOS, Asperger, (licht) verstandelijke beperking, ADHD, ADD, borderline problematiek, bipolaire stoornis, depressieve klachten of angstklachten.

Dit zijn slechts voorbeelden. Onze begeleiding gaat altijd uit van uw individuele hulpvraag waardoor wij maatwerk leveren.