Dagbesteding CaffemedZorg bij dementie

In oktober 2013 is Comfortzorg gestart met een nieuwe vorm van groepsbegeleiding voor mensen met dementie op jonge leeftijd: Caffemed. Wij bieden onze deelnemers een passende dagbesteding, waar ze zich thuis voelen in een leuke, veilige en vertrouwde omgeving.

Comfortzorg is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd, zowel in de dagbesteding als thuis. Onze medewerkers zijn hierop speciaal geschoold. Met casemanagers dementie in Friesland vindt regelmatig overleg plaats over de mogelijkheden van onze zorg.

Mensen met dementie hebben vaak behoefte aan activiteiten die passen bij hun levensfase en talenten. Lijkt het u leuk om bezig te zijn met activiteiten die u nog prima kunt doen, kom dan eens langs bij Caffemed.

Onze deelnemers staan centraal
Wij gaan samen met u bepalen hoe u de dag door wilt brengen. Bijvoorbeeld helpen met koken, in de groentetuin werken, knutselen aan een fiets, sporten, muziek luisteren, film kijken, tekenen, wandelen of soms gewoon even lekker niets doen? Onze deelnemers zijn ongeveer 50 tot 75 jaar, we hanteren echter geen strikte leeftijdsgrens.

Onze begeleiders bieden vijf dagen per week een fijne dagbesteding waarin binnen de groep veel aandacht is voor elkaar.  De groepsgrootte is ongeveer 8 personen. Op werkdagen zijn de begeleiders van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-13325726, 06-13325668 of
06-82302187.

Voor de bijbehorende leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar het document ‘Leveringsvoorwaarden deelnemers dagbesteding’, klik hier voor het document.

Uw begeleiders Rianne, Maud en Anke

Onze begeleiders Rianne, Maud en Anke zorgen ervoor dat alle deelnemers zich thuis voelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Neem contact met ons op