Er worden momenteel aanpassingen aan de website van Comfortzorg gemaakt. Werkzaamheden worden zo snel mogelijk afgerond.

< terug
Trots op iedereen in de zorg

Comfortzorg is een organisatie die staat voor zorg en begeleiding die aansluit bij de mogelijkheden en de wensen van cliënten en omgeving! Eenvoudig als het kan en gespecialiseerd indien nodig. Benieuwd wat we allemaal doen binnen de organisatie?

Over ons
> Werken bij Comfortzorg
> Comfortzorg Academy
Alle functies & stages bij comfortzorg
> Wijkverpleegkundigen
> Verpleegkundigen
> Verzorgenden (C + IG)
> Comfortzorgers
> Ambulante beleiders
> Gedragswetenschappers
> Groepsbegeleiders (Club caffemed)
> Ondersteuning & kantoorfuncties