Goed nieuws voor u als cliënt

gepubliceerd op 20 juli 2018

Vereenvoudiging van de eigen bijdrage-regeling in de Wmo

Vanaf 1 januari 2020 gaan alle cliënten in de Wmo hetzelfde bedrag betalen.
Dit wordt gedaan door middel van een abonnementstarief waarbij de ondersteuning €17,50 per vier weken kost voor iedereen, ongeacht het inkomen of het gebruik. Voor 2019 wordt er een ‘tussenvariant’ ingevoerd omdat de invoering van het abonnementstarief een wetswijziging vereist.
De tussenvariant houdt in dat er per individu of huishouden een vaste bijdrage van maximaal €17,50 per maand geldt. Echter is het afhankelijk van de kostprijs van de ondersteuning: Als de kostprijs lager is dan € 17,50, is de bijdrage gelijk aan de kostprijs. Vanaf 2020 is het standaard €17,50.

Het abonnementstarief Wmo wordt ingevoerd omdat veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg, vaak ook ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op maken of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen.
Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet neemt daarom een aantal maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz.
Met de invoering van dit algemene tarief hoopt VWS de administratieve lasten van cliënten, aanbieders en gemeenten te verminderen.