Jeugd & Gezin

Comfortzorg biedt een breed pakket aan diensten voor u, uw kind en/of uw gezin. Uw hulpvragen kunnen zeer divers zijn en wij bieden zorg op maat. Comfortzorg is breed inzetbaar en kijkt per persoon en per situatie naar wat er nodig is. Persoonlijk en gericht op uw wensen.

Bij Comfortzorg werken enthousiaste, gemotiveerde medewerkers die goed opgeleid zijn voor algemene en specialistische hulpvragen voor bij het opvoeden en opgroeien.

Onze regiomanager of wijkverpleegkundige besteedt veel aandacht aan het selecteren van het juiste team. U krijgt een vaste eigen hulpverlener of een klein team van hulpverleners.

Wij kunnen u informatie geven over financieringsvormen voor de door u gewenste zorg en/of begeleiding.

Verwijsindex

Wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij kind of een gezin, dan is het goed dat de verschillende vormen van hulp hiervan op de hoogte zijn en zo de hulp op elkaar af kunnen stemmen. Daarom bestaat de Friese verwijsindex.
Het doel van de verwijsindex is dat de juiste zorg, hulp of begeleiding geboden wordt zodat de jeugdige datgene krijgt wat nodig is om zich te ontwikkelen tot een volwassene. Dit op een zo vroeg mogelijk moment, zodat kan worden voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.
In deze animatie wordt de inzet van de verwijsindex duidelijk uitgelegd.