Begeleiding bij bezoeksregeling

Heeft u moeite om tot goede afspraken te komen voor de omgangsregeling van uw kind(eren)?

Bij een scheiding tussen ouders is het soms moeilijk om goede afspraken te maken over een omgangsregeling voor de kinderen. Omgangsbegeleiding kan dan helpen om te komen tot afspraken die goed zijn voor de kinderen. Contact met beide ouders is hierbij belangrijk.

De omgangsbegeleiding heeft tot doel om samen tot een omgangsregeling te komen, waar beide ouders zich aan houden. Het belang en de veiligheid van het kind staan hierbij voorop. Deze doelen worden bereikt door begeleide bezoeken tussen de (niet-verzorgende) ouder en het kind.

U kunt zich vrijwillig opgeven of u wordt/ bent door de rechter verplicht tot deelname. Gemiddeld duurt dit traject zes tot negen maanden.

Zoek vrijblijvend contact op om te praten over de mogelijkheden.