Begeleiding bij omgangsregeling

Heeft u moeite om tot goede afspraken te komen voor de omgangsregeling van uw kind(eren)?

Bij een scheiding tussen ouders is het soms moeilijk om goede afspraken te maken over een omgangsregeling voor de kinderen. Omgangsbegeleiding kan dan helpen om te komen tot afspraken die goed zijn voor de kinderen. Contact met beide ouders is hierbij belangrijk.

De omgangsbegeleiding heeft tot doel om samen tot een regeling te komen, waar beide ouders zich aan houden. Het belang en de veiligheid van het kind staan hierbij voorop. Deze doelen worden bereikt door begeleide bezoeken tussen de (niet-verzorgende) ouder en het kind.

Vaak is er in dit geval een gezinsvoogd bij uw gezin betrokken die ons een opdracht geeft om een omgangsregeling te starten.  Deze start de gezinsvoogd namens de rechter. Daarmee bent u verplicht tot deelname. Gemiddeld duurt dit traject zes tot negen maanden.

Vraag naar onze mogelijkheden.