Kosten en indicatiesWat kost de begeleiding?

Begeleiding thuis en alle vormen van dagbesteding moet u net zoals huishoudelijke hulp aanvragen bij uw gemeente. Een medewerker van het WMO-loket of de wijkteam medewerkster zal een besluit nemen over hoeveel begeleiding of ondersteuning u betaald krijgt via de WMO. Onze regiomanager kan u helpen bij deze aanvraag. Voor deze begeleiding en ondersteuning betaald u een eigen bijdrage.

Ook begeleiding voor jeugdigen moet u aanvragen bij uw gemeente. Een medewerker van het WMO-loket of de wijkteam medewerkster zal een besluit nemen over hoeveel begeleiding of ondersteuning u betaald krijgt via de WMO. Wij kunnen u helpen bij deze aanvraag. Voor deze begeleiding en ondersteuning betaald u een eigen bijdrage.

U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.  De eigen bijdrage is een politiek besluit. Het CAK voert dit besluit namens de overheid uit, berekent de hoogte hiervan en int de eigen bijdrage. Hierop kunnen wij als thuiszorgorganisatie geen invloed uitoefenen.

Begeleiding waarbij ook verblijf in een instelling geindiceerd is valt onder de Wet Langdurige Zorg ( de oude AWBZ). U kunt als u deze begeleiding toch nog liever eerst thuis wilt ontvangen dit ook aangeven. Comfortzorg is erkend om deze begeleiding ook thuis te mogen geven. Onze regiomanager kan u hierin adviseren.  Ook voor deze begeleiding betaald u een eigen bijdrage die door het CAK geïnd wordt.

In geval dat u kiest voor een PGB (persoonsgebonden budget) kunt u dit aangeven bij de indicatiesteller. De mogelijkheid om uw begeleiding via een PGB te financieren is gebonden aan een aantal regels.  Vanuit Comfortzorg kunnen wij u hierbij ook begeleiden.

Natuurlijk kunt u alle gewenste begeleiding en ondersteuning ook zelf betalen. Voor Particuliere Zorg overleggen wij gezamenlijk met u over de soort en omvang van de gewenste begeleiding en maken wij voor u een offerte op maat.