Hulp bij gedragsproblemenBegeleiding nodig?

Wij bieden maatwerk: passend bij uw situatie, aansluitend bij uw mogelijkheden en beperkingen.

Comfortzorg biedt begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen die door omstandigheden of door een beperking ondersteuning nodig hebben. Tijdelijk of structureel. Hierbij kunt u denken aan mensen met: autisme, PDD-NOS, Asperger, (licht) verstandelijke beperking, ADHD, ADD, borderline problematiek, bipolaire stoornis, depressieve klachten of angstklachten.

Dit zijn slechts voorbeelden. Onze begeleiding gaat altijd uit van uw individuele hulpvraag waardoor wij maatwerk leveren.

Chris Visser en Nanja Witzenburg: uw Regiomanagers

Samen met u bespreekt de Regiomanager van Comfortzorg alle mogelijkheden en helpt zo nodig met de aanvraag van een indicatie.

Neem contact met ons op