Specialistische aandachtBegeleiding jonge kinderen

Heeft uw kind specialistische aandacht nodig?

Maakt uw baby geen contact, heeft uw peuter driftbuien, luistert uw kleuter niet of maakt uw kind geen vrienden? In sommige gevallen zijn er zorgen omtrent een jong kind. Dit vraagt om een specialistische aanpak.

Wij bieden goede diagnostiek en kunnen jonge kinderen begeleiden bij ontwikkel- en gedragsproblemen. We helpen het gezin en leren ouders hoe ze het beste kunnen omgaan met het kind. Er staat een deskundig team om het kind heen. We blijven helpen totdat het kind zich weer ontwikkelt binnen de eigen mogelijkheden en naar passend onderwijs of dagopvang kan.

In een afgestemd plan maken we maatwerk afspraken passend bij de situatie, op zoek naar kansen en mogelijkheden en vooral praktisch voor u en uw kind.