Ouderschapsbeoordeling

Wilt u laten zien dat u in staat bent om voor uw kind(eren) te zorgen? 

Beoordeling van ouderschap wordt ingezet als kind(eren) uit huis zijn geplaatst, of dreigen uit huis te worden geplaatst. De beoordeling gaat over het contact tussen ouders en kinderen. Daarbij is de veiligheid van de kinderen belangrijk.

In ons programma kunnen gezinnen en aanstaande ouders aan problemen werken en een nieuwe start maken. Comfortzorg gaat in samenwerking met de gedragswetenschapper antwoord gegeven op de onderzoeksvragen van de jeugdzorgwerker.

Het is afhankelijk van de onderzoeksvragen van de jeugdzorgwerker, maar gemiddeld kunt u rekenen op 8 tot 10 gesprekken en/of bezoeken.

Wij hebben geen wachttijden en kunnen u helpen bij de ouderschapsbeoordeling. Wij luisteren naar uw verhaal en zorgen voor een gepast behandelplan.

Vraag naar onze mogelijkheden.