Persoonlijke coaching

Heeft u of uw kind extra begeleiding nodig?

Soms kunnen we best wat steun gebruiken bij het organiseren en aanleren van (dagelijkse) taken.

Onze ComfortCoach kan u of uw kind ondersteunen en begeleiden bij specifieke vragen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het oefenen van nieuwe vaardigheden en gedrag. Het doel is om de mogelijkheden uit te breiden, de thuissituatie te verbeteren en de competenties van u of uw kind te vergroten.

De ComfortCoach is er voor u of voor uw kind en wordt met veel zorg geselecteerd. In een afgestemd plan maken we maatwerkafspraken passend bij de situatie. Er wordt gewerkt aan meetbare doelen, die vooraf samen opgesteld zijn in het begeleidingsplan. Afspraken worden veelal voor één jaar gemaakt en periodiek op wensen verder afgestemd. Daarbij behoort hulp op afstand middels beeldbellen ook tot de mogelijkheden.

Vraag naar onze mogelijkheden.