Zorg na de kraam

Heeft u verlengde kraamzorg nodig aanvullend op de reguliere kraamzorg?

Bent u, of is uw baby na de officiële kraamtijd medisch gezien niet voldoende hersteld, dan kunt u op indicatie extra zorg krijgen.

De verlengde kraamzorg bestaat uit de normale kraamzorgtaken, maar kan ook eventueel aangevuld worden met extra begeleiding en verpleging. 

Voor het krijgen van verlengde kraamzorg is een verklaring nodig van uw huisarts of verloskundige. Uw zorgverzekeraar bepaalt of en hoeveel aanvullende zorg u vergoed krijgt.