KlachtenregelingEen gesprek kan veel oplossen

Klachtenregeling Comfortzorg

Indien u een klacht heeft over een medewerkster en/of onze organisatie, dan hopen wij dat u dit aan ons laat weten. Mocht u niet tevreden zijn over uw zorgverlener, of u voelt zich onheus bejegend, probeert u dit dan bespreekbaar te maken met uw zorgverlener. Indien het probleem niet opgelost kan worden kunt u contact opnemen met de betreffende manager.
Indien u ontevreden bent over Comfortzorg of over de organisatie van uw zorg, dan kunt u ook hierover direct contact opnemen met de desbetreffende Manager.

Wij zullen trachten uw klacht zo goed mogelijk te verhelpen.

Natuurlijk willen wij er ook voor zorgen dat nieuwe klachten bij u of andere cliënten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Bij acute klachten kunt u ons 24 uur per dag bereiken.

Indien u van mening bent dat uw klacht door de zorgverlener of manager niet goed is verholpen, dan kunt u  uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Comfortzorg, Burg. Kuperusplein 144, 8442 CJ te Heerenveen, telefonisch via 0513-437764 of mailen naar secretariaat@comfortzorg.nl .

De klachtenfunctionaris coördineert de afhandeling van de klacht. U ontvangt binnen drie weken een antwoord. Mocht de afhandeling alsnog niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat u nog de mogelijkheid open tot het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie (Zorgthuis.nl).

Het klachtenreglement kunt u opvragen bij Comfortzorg of bij de klachtenfunctionaris