Bestuur en Toezicht

Bestuur en toezicht
De dagelijkse leiding van Comfortzorg is in handen van directeur en eigenaar Hanni van den Broek.

Het toezicht op de verantwoorde besteding van overheidsgelden wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Comfortzorg gebruikt de Zorgbrede Governance Code. Bij Good Governance gaat het in essentie om: een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht – de onafhankelijkheid en kwaliteit van de toezichthouder – de kwaliteit van het bestuur – het gebruik van adequate systemen van interne en externe verantwoording.

De Raad van Commissarissen van Comfortzorg B.V. bestaat uit:

De heer F. Oostlander
Mevrouw L. Kleefstra
De heer S. Volberda