De organisatie

Comfortzorg is een organisatie die staat voor zorg en begeleiding die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van cliënten en omgeving!

Kwaliteitskeurmerk
Onze medewerkers kunnen hun werk volgens de laatste kwaliteitsnormen uitvoeren. Onze kwaliteit is getoetst volgens het HKZ-keurmerk.

Bestuur en toezicht
De dagelijkse leiding van Comfortzorg is in handen van directeur en eigenaar Hanni van den Broek.

Het toezicht op de verantwoorde besteding van overheidsgelden wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Comfortzorg gebruikt de Zorgbrede Governance Code. Bij Good Governance gaat het in essentie om: een heldere scheiding tussen bestuur en toezicht – de onafhankelijkheid en kwaliteit van de toezichthouder – de kwaliteit van het bestuur – het gebruik van adequate systemen van interne en externe verantwoording.

De Raad van Commissarissen van Comfortzorg B.V. bestaat uit:

De heer F. Oostlander

Mevrouw L. Kleefstra
De heer S. Volberda

Cliëntenraad
Comfortzorg wil er alles aan doen om de stem van de cliënt een belangrijke plaats te geven in het beleid van de organisatie. Daartoe heeft Comfortzorg een Cliëntenraad opgericht, welke momenteel bestaat uit drie leden en een vacature. Wij zijn dringend op zoek naar cliënten, mantelzorgers of vertegenwoordigers van cliënten die onze raad willen versterken.

Mevr. S. Langbroek

Mevr. J. Harmsen
Mevr. H.J.M. Walda-van Assen

U kunt met de Cliëntenraad in contact komen via het secretariaat van Comfortzorg, telefonisch op 0513-437764 of via de mail: cr@comfortzorg.nl.

Visie op vrijwilligersbeleid

Comfortzorg heeft in de afgelopen jaren vaak een beroep kunnen doen op veel mensen die zich belangeloos inzetten om de zorg met name voor ouderen te ondersteunen. Om die reden heeft zij een beleid ontwikkeld voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligerswerk en mantelzorg hebben een belangrijke functie in onze samenleving. Wij beschouwen onze vrijwilligers en mantelzorgers dan ook als belangrijke pijlers in onze zorgverlening.