De organisatie

Comfortzorg is een organisatie die staat voor zorg en begeleiding die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van cliënten en omgeving!

Kwaliteit
Onze medewerkers kunnen hun werk volgens de laatste kwaliteitsnormen uitvoeren. Onze kwaliteit is getoetst volgens het HKZ-keurmerk.

Klachtenprocedure
Natuurlijk hopen wij dat onze cliënten tevreden zijn over de zorg en begeleiding die zij van ons mogen ontvangen. Maar wanneer u als cliënt een klacht heeft, dan kunt u dit uiteraard altijd bespreken met uw vertrouwde hulp en/of met uw klantadviseur. De informatie hierover kunt u terugvinden in de Servicemap die u ontvangt wanneer u bij ons in zorg komt. Echter, wanneer u als cliënt vindt dat de klacht niet goed wordt afgehandeld, kunnen wij u doorverwijzen naar onze onafhankelijke externe klachtencommissie. Deze is ondergebracht bij de Klachtencommissie van ZorgThuis.nl.

Cliëntenraad
Comfortzorg wil er alles aan doen om de stem van de cliënt een belangrijke plaats te geven in het beleid van de organisatie. Daartoe heeft Comfortzorg een Cliëntenraad opgericht, welke momenteel bestaat uit twee leden en een vacature. Wij zijn dringend op zoek naar cliënten, mantelzorgers of vertegenwoordigers van cliënten die onze raad willen versterken.

Mevr. M. Edelijn

Mevr. S. Langbroek
Mevr. J. Harmsen
Mevr. H.J.M. Walda-van Assen

U kunt met de Cliëntenraad in contact komen via het secretariaat van Comfortzorg, telefonisch op 0513-437764 of via de mail: info@comfortzorg.nl.

Visie op vrijwilligersbeleid

Comfortzorg heeft in de afgelopen jaren vaak een beroep kunnen doen op veel mensen die zich belangeloos inzetten om de zorg met name voor ouderen te ondersteunen. Om die reden heeft zij een beleid ontwikkeld voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligerswerk en mantelzorg hebben een belangrijke functie in onze samenleving. Wij beschouwen onze vrijwilligers en mantelzorgers dan ook als belangrijke pijlers in onze zorgverlening.

Sociale kaart

Indien u meer informatie wenst over andere vormen van ondersteuning kunt u met ons contact opnemen, onze klantadviseurs geven graag advies over de mogelijkheden.