Privacy CliëntenWij vinden uw privacy belangrijk

Comfortzorg heeft privacy hoog in het vaandel staan en wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Zie voor een beschrijving van ons privacy en cookiebeleid https://www.comfortzorg.nl/privacy/.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Bij uw contactverzoek, informatieaanvraag of aanvraag voor vakantie hulpmiddelen en/of zorg vragen wij u om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens. Deze staan hieronder opgesomd met de rechtsgrond en het doel van de verwerking. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw verzoek en/of aanvraag verder in behandeling te kunnen nemen, conform uw wens.

Primaire persoonsgegevens Rechtsgrond Doel Gedeeld met
NAW Verzoek informatie Contact Zorgpartner: Zorgverzekeraar.

 

 

 

 

 

Mbt vakantiezorg eo hulpmiddelen: met leverancier of zorgpartner

Telefoonnummer Verzoek informatie Contact
Email Verzoek informatie Contact
Geboortedatum Overeenkomst zorgaanvraag
Burgerservicenummer Overeenkomst Zorgaanvraag
of zorg/hulpmiddelen voor vakantie
Indicatie/Beschikking Overeenkomst Zorgaanvraag

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Wij vragen u de gegevens in te vullen op ons inschrijf formulier.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Wij hebben uw gegevens nodig om te bepalen of wij u de gevraagde zorg of zorg en hulpmiddelen kunnen bieden en om daarover contact met u op te kunnen nemen. Waarom wij een specifiek gegeven nodig hebben staat vermeld in de kolom ‘Doel’ in bovenstaande tabel. Als u ons de verplichte gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw vraag verder niet in behandeling nemen.

Wat doen wij met uw gegevens?
Uw digitale gegevens worden op een beveiligde database opgeslagen, die alleen toegankelijk is voor medewerkers van Comfortzorg. Uw gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang uw contactverzoek en of aanvraag loopt, hoe lang dat is afhankelijk van uw vraag. Als u na afloop van uw zorg en/of hulpmiddelen aanvraag besluit geen gebruik te maken van onze diensten verwijderen wij uw gegevens. Als u wel van onze diensten gebruik gaat maken gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om uw aanvraag verder in behandeling te nemen. Mochten wij daarnaast nog andere gegevens van u nodig hebben dan ontvangt u van ons bericht.

Welke privacy rechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen?
U hebt als inwoner van de EU het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben, het recht op correctie als er fouten in staan, het recht op het wissen van uw gegevens, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben deze te bewaren en het recht op beperking als wij te veel gegevens van u hebben vastgelegd. U kunt deze rechten eenvoudig uitoefenen door een email te sturen naar secretariaat@comfortzorg.nl. Ons contactpersoon Privacy neemt uw aanvraag dan in behandeling.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij hebben een groot aantal maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Zo versturen wij uw persoonlijke gegevens altijd in versleutelde vorm, zijn onze databases en back-ups versleuteld, is ons personeel getraind in het veilig omgaan met persoonsgegevens, worden gegevens die nog op papier zijn bewaard in afgesloten kasten en hebben alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun functie toegang tot uw persoonsgegevens moeten hebben, de benodigde toegangsrechten.

Met wie delen wij uw gegevens?
De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt delen wij alleen met bovengenoemde instanties en verder met niemand, tenzij u ons hierom verzoekt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?
Als u op enige wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve !

Mocht u informatie willen of een bericht willen doorgeven in het kader van de privacy, dan kunt u een email sturen naar: secretariaat@comfortzorg.nl of telefonisch via 0513-437764.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

Onderstaand de link naar ons Privacyreglement en de bijbehorende Privacyverklaring.