Solliciteren en jouw privacyWij vinden jouw privacy belangrijk

Comfortzorg heeft privacy hoog in het vaandel staan en wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om; zie voor een beschrijving van ons privacy en cookiebeleid https://www.comfortzorg.nl/privacy/.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Bij jouw sollicitatie vragen wij jou om een groot aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens. Deze staan hieronder opgesomd met de rechtsgrond en het doel van de verwerking. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om jouw geschiktheid voor de vacante functie te bepalen.

Primaire persoonsgegevens Rechtsgrond Doel Gedeeld met
NAW Arbeidsovereenkomst Contact  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij afsluiten contract met salarisverwerker ASOS

 

Telefoonnummer Arbeidsovereenkomst Contact
Opleiding Arbeidsovereenkomst Selectie
Leeftijd en ervaring Arbeidsovereenkomst Selectie
Geboortedatum Arbeidsovereenkomst Dossier
Pasfoto Arbeidsovereenkomst Dossier
VOG Wettelijke verplichting Kwalificatie werknemer Justis

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?
Wij vragen jou je gegevens in te vullen op ons sollicitatieformulier hier op de site of in jouw eigen brief met ons te delen. Jouw motivatiebrief inclusief CV kun je ook via mail sturen naar secretariaat@comfortzorg.nl

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?
Wij hebben de gegevens nodig om de leden van de sollicitatiecommissie van voldoende informatie te voorzien om jouw geschiktheid voor de vacante functie te kunnen bepalen. Waarom wij een specifiek gegeven nodig hebben staat vermeld in de kolom ‘Doel’ in bovenstaande tabel. Als jij ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij jouw geschiktheid niet bepalen.

Wat doen wij met deze gegevens?
De leden van de sollicitatiecommissie krijgen een kopie van jouw sollicitatie, waarop jouw achternaam, NAW gegevens en telefoonnummer onzichtbaar zijn gemaakt. Deze leveren zij na afloop van de sollicitatieprocedure weer in bij HR. Wij slaan jouw elektronische gegevens op in onze sollicitatie directory. Deze worden bewaard op een beveiligde database, die alleen toegankelijk is voor de HR medewerkers; eventuele papieren met persoonsgegevens van sollicitanten worden bewaard in afgesloten kasten. Jouw gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Als jij niet bij ons in dienst treedt, bewaren wij jouw sollicitatie gegevens totdat de proeftijd van de geselecteerde kandidaat voorbij is. Daarna wissen wij jouw gegevens. Als jij wel bij ons in dienst treedt, hergebruiken wij een deel van de eerder verstrekte gegevens. Daarnaast hebben wij dan nog andere gegevens van jou nodig, hiervoor wordt door afdeling HR een vervolgafspraak gemaakt.
Word jij niet geselecteerd voor de vacante functie maar mogen wij jouw gegevens, uiteraard mits jij akkoord geeft, in portefeuille houden dan bewaren we jouw gegevens maximaal 6 maanden, hierna worden ze vernietigd.

Welke privacy rechten heb jij en hoe kun je die uitoefenen?
Jij hebt als inwoner van de EU het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van jou hebben, het recht op correctie als er fouten in staan, het recht op wissing van deze gegevens, tenzij wij een wettelijke verplchting hebben deze te bewaren en het recht op beperking als wij te veel gegevens hebben vastgelegd. Jij kunt deze rechten eenvoudig uitoefenen door een email te sturen naar secretariaat@comfortzorg.nl, Ons contactpersoon Privacy neemt jouw aanvraag dan in behandeling.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij hebben een groot aantal maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens bij ons veilig zijn. Zo versturen wij jouw persoonsgegevens altijd in versleutelde vorm, zijn onze databases en back-ups versleuteld, is ons personeel getraind in het veilig omgaan met persoonsgegevens, worden gegevens op papier bewaard in afgesloten kasten en hebben alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun functie toegang tot jouw persoonsgegevens moeten hebben, de benodigde toegangsrechten.

Met wie delen wij jouw gegevens?
De persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt delen wij alleen zoals bovenstaand beschreven en verder met niemand, tenzij jij ons hierom verzoekt.

Waar en hoe kun jij een klacht indienen?
Als jij op enige wijze ontevreden bent over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat jij ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd eventuele negatieve ervaring om te zetten in een positieve !

Onze Contactpersoon Privacy is Aukje Postma, je kunt haar bereiken via email: aukje@comfortzorg.nl of telefonisch via ‪0513-437764.

Jij kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet je op de website van de AP een formulier invullen.