Gespecialiseerde verpleging

Vaak is er thuis meer mogelijk dan gedacht.

Onze verpleegkundigen zijn door hun kennis en vaardigheden bekwaam om zogenoemde ‘risicovolle handelingen’ uit te voeren. Door hun ervaring als wijkverpleegkundige kennen ze alle mogelijkheden van de thuissituatie. Er wordt gewerkt met protocollen van het ziekenhuis die zo nodig worden aangepast aan de thuissituatie.

Onze wijkverpleegkundige de indicatie zelf, zodat wij direct kunnen starten. Wij verzorgen de volledige coördinatie van de zorg in nauw overleg met u en uw omgeving.