Gespecialiseerde verpleging

Vaak is er thuis meer mogelijk dan gedacht.

Onze verpleegkundigen zijn door hun kennis en vaardigheden bekwaam om zogenoemde ‘risicovolle handelingen’ uit te voeren. Onze wijkverpleegkundigen weten wat de mogelijkheden zijn in een thuissituatie waar meer zorg nodig is. Er wordt gewerkt met protocollen van het ziekenhuis die zo nodig worden aangepast aan de thuissituatie.

Onze wijkverpleegkundige stelt de indicatie zelf, waardoor we de zorg direct kunnen starten. Wij verzorgen de volledige coördinatie van de zorg in nauw overleg met u en uw omgeving.

Vraag naar onze mogelijkheden.