Zorg in de laatste levensfase

De laatste levensfase is een kostbare tijd. 
Wij creëren rust en ruimte, zodat thuis waardig afscheid kan worden genomen.

Onze professionals werken nauw samen met alle betrokkenen thuis zodat de zorg goed met elkaar wordt afgestemd. Even een extra afwasje of  ’s nachts blijven slapen zodat de familie even kan uitrusten, het hoort er gewoon bij.

Comfortzorg werkt met vaste en kleine teams en staat daarmee borg voor optimaal en persoonlijk contact. U heeft hierdoor steeds met dezelfde medewerkers te maken die zich verantwoordelijk voelen voor zorg en welzijn. Het team stemt de benodigde zorg volledig af op de wensen en behoeften van u en uw naasten, maar u houdt de regie.

Wij luisteren naar uw verhaal en zorgen voor een gepast plan in de laatste levensfase. Ook na het overlijden kunnen wij u of uw familie ondersteunen bij alle zaken die om de hoek komen kijken.

Comfortzorg is aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg Friesland. 

Vraag naar onze mogelijkheden.