Kosten en indicatiesWat kost de zorg?

Verpleging en Verzorging valt sinds 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Heeft u verpleging of verzorging nodig, bv na opname in een ziekenhuis of ten gevolge van een medische aandoening dan kan onze klantadviseur zelf een indicatie stellen of doet u een voorstel voor particuliere zorg. U kunt dus direct bij ons terecht.  Voor deze zorg betaald u een eigen bijdrage aan uw ziektekostenverzekeraar. Dit bedrag is maximaal uw eigen risicobedrag dat u hebt afgesproken in de polis.

Begeleiding thuis en alle vormen van dagbesteding moet u net zoals huishoudelijke hulp aanvragen bij uw gemeente. Een medewerker van het WMO-loket of de wijkteammedewerkster zal een besluit nemen over hoeveel zorg of ondersteuning u betaald krijgt via de WMO. Onze klantadviseur kan u helpen bij deze aanvraag. Voor deze zorg en ondersteuning betaald u een eigen bijdrage.

Ook zorg en begeleiding voor jeugdigen moet u aanvragen bij uw gemeente. Een medewerker van het WMO-loket of de wijkteammedewerkster zal een besluit nemen over hoeveel zorg of ondersteuning u betaald krijgt via de WMO. Onze Regiomanager kan u helpen bij deze aanvraag. Voor deze zorg en ondersteuning betaald u een eigen bijdrage.

U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.  De eigen bijdrage is een politiek besluit. Het CAK voert dit besluit namens de overheid uit, berekent de hoogte hiervan en int de eigen bijdrage. Hierop kunnen wij als thuiszorgorganisatie geen invloed uitoefenen.

 Zorg waarbij ook verblijf in een instelling geindiceerd is valt onder de Wet Langdurige Zorg ( de oude AWBZ). U kunt als u deze zorg toch nog liever eerst thuis wilt ontvangen dit ook aangeven. Comfortzorg is erkend om deze zorg ook thuis te mogen geven. Onze Regiomanager kan u hierin adviseren.  Ook voor deze zorg betaald u een eigen bijdrage die door het CAK geind wordt.

In geval dat u kiest voor een PGB (persoonsgebonden budget) kunt u dit aangeven bij de indicatiesteller. De mogelijkheid om uw zorg via een PGB te financieren is gebonden aan een aantal regels.  Vanuit Comfortzorg kunnen wij u hierbij ook begeleiden.

Natuurlijk kunt u alle gewenste zorg en ondersteuning ook zelf betalen. Voor Particuliere Zorg overleggen wij gezamenlijk met u over de soort en omvang van de gewenste zorg en maken wij voor u een offerte op maat.

Voor de  bijbehorende leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar het document ‘Leveringsvoorwaarden Particulier en PGB’, klik hier voor het document.