Verzorging en VerplegingThuis zorg nodig?

Juist bij ziekte en verzorging zijn persoonlijke wensen heel belangrijk. Daarom levert Comfortzorg maatwerk.

Samen met u bespreekt de regiomanager van Comfortzorg alle mogelijkheden en helpt zo nodig met de aanvraag van een indicatie. In geval van verpleging en verzorging stelt onze wijkverpleegkundige de indicatie zelf, zodat wij ook direct kunnen starten. Wij verzorgen de volledige coördinatie van de zorg in nauw overleg met u en uw omgeving. Vaak is er thuis meer mogelijk dan gedacht.

Bij Comfortzorg werken enthousiaste, gemotiveerde medewerkers die goed opgeleid zijn. Onze regiomanager / wijkverpleegkundige besteedt veel aandacht aan het selecteren van de juiste medewerker voor u. Persoonlijk en gericht op uw wensen. U krijgt een vaste eigen hulpverlener of een klein team van hulpverleners. Onze ondersteuning is professioneel en persoonlijk.

Wij zijn er voor iedereen: ouderen, jongeren, kinderen en mensen met een chronische ziekte. Onze zorg en diensten worden gefinancierd op basis van een indicatie voor Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden budget (PGB, door uw gemeente), particulier of een combinatie daarvan. Wij hebben geen wachtlijsten.

Voor ouderen die van zorg afhankelijk zijn, maken wij het mogelijk om langer thuis te blijven wonen of zelfs weer thuis te komen wonen na een verblijf in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Wij gaan uit van maatwerk, iedere vraag is uniek dus ook onze zorg.

Ook hebben wij oog voor de wensen van de partner en/of mantelzorger. We bespreken wat wij kunnen aanvullen en welke mogelijkheden er zijn om op een fijne manier thuis te wonen

Wij zijn gespecialiseerd in bijzondere zorgvragen, zoals

  • Zorg aan mensen met een chronische ziekte
  • Zorg in de laatste levensfase

Uw Regiomanager is er voor u

Samen met u bespreekt de Regiomanager van Comfortzorg alle mogelijkheden en helpt zo nodig met de aanvraag van een indicatie

Neem contact met ons op