Twaalf thuiszorgorganisaties hebben de handen ineengeslagen om passende nachtzorg aan te bieden aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken en palliatieve zorgvragers in Friesland tussen 23:00 en 07:00 uur. Zo kunnen cliënten van deze dienst gebruik maken indien nodig.

Dit initiatief heeft als doel om een adequate en hoogwaardige nachtzorg te waarborgen voor degenen die dit het hardst nodig hebben in de regio. De groep zorgvragers in de nacht omvat ongeveer 16.000 mensen en de vraag naar zorg neemt elk jaar toe, terwijl de arbeidsmarkt krap is. In 2019 hebben brancheverenigingen benadrukt dat samenwerking en afstemming essentieel zijn. Binnen dit kader heeft de samenwerkingsgroep onderzocht hoe ze de nachtzorg het beste kunnen organiseren en afspraken met elkaar gemaakt. Een vertegenwoordiging van alle zorgorganisaties houdt toezicht om de samenwerking en inzet van de nachtzorg te evalueren en waar nodig te verbeteren voor alle cliënten van de aangesloten organisaties. .

De 'rijdende partijen' die nu de nachtzorg leveren in de thuissituatie zijn de KwadrantGroep, Antonius en Thuiszorg Het Friese Land. Ondanks deze samenwerking behouden cliënten van Comfortzorg het gemak van hun eigen aanspreekpunt binnen de organisatie.