Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve Gezondheid biedt kansen om vraagstukken in de samenleving op te lossen. Hoe houden we bijvoorbeeld de zorg van goede kwaliteit? En hoe houden we wijken en werkplekken gezond?

Wat kan Positieve Gezondheid brengen?

Positieve Gezondheid is de afgelopen jaren breed omarmd. Wat zijn zoal redenen om het brede gezondheidsconcept in te zetten?

  • > Meer gezondheid en meer welzijn
  • > Betere samenwerking en afstemming
  • > Meer werkplezier zorgmedewerkers
  • > Betrekken cliënten bij beslissingen

Door het goede gesprek aan te gaan met inwoners/cliënten/bewoners over hun leven komen we tot een betere zorg invulling.