Per 1 januari 2021 breiden wij nog verder uit: het hele thuiszorgteam van Serviceflat Nijlânstate (Leeuwarden) wordt door Comfortzorg overgenomen. Hierdoor kunnen wij 11 verzorgenden en verpleegkundigen het nieuwe jaar welkom heten bij onze organisatie. En wat zijn wij daar blij mee. Samen met onze wijkverpleegkundige Janneke wordt de zorgverlening aan de ongeveer 35 bewoners die dit betreft, voortgezet.